EKO SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska

AKTUALNOŚCI

Najświeższe informacje prosto z biura
 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY KOSZĘCIN

W związku z rozpoczynającymi się wakacjami, początkiem lata i spodziewanym zwiększonym poborem wody zwracamy się do wszystkich Odbiorców z prośbą o racjonalizację zużycia.

Możliwości techniczne urządzeń wodociągowych (stacji uzdatniania wody w Bruśku oraz pompowni w Koszęcinie i Sadowiu)  zostały na etapie ich budowania dobrane na konkretne przyjęte dobowe, a przede wszystkim, godzinowe zużycie wody, oczywiście z uwzględnieniem odpowiedniego współczynnika nierównomierności. Jednak od tamtego czasu sieć wodociągowa uległa rozbudowie i zasila teraz większą ilość odbiorców.  Niektórzy mieszkańcy, którzy do tej pory korzystali z własnych ujęć wody, ze względu na brak wody w studniach również podpięli się do sieci gminnej. W wyniku tych zjawisk, obserwowane obecnie dobowe zużycia wody w najgorętszych dniach roku (przeważnie jest to jakaś sobota) przekraczają przyjęte przez projektantów pompowni parametry dwu a nawet trzykrotnie. Skutkiem tego może być  niedobór wody, jaki wystąpił 19 czerwca w sobotę na terenie Sadowa i Rusinowic. Wynika on z tego, że chwilowy odbiór wody przez sieć jest większy niż wydajność ujęcia czy pomp i po wyczerpaniu zapasu znajdującego się w zbiorniku, urządzenia podają mniej wody niż wypływa ze zbiornika. Efekt – spadek ciśnienia w sieci i brak wody. Trwa to zaledwie kilka godzin (18.00 – 22.00), ale jest bardzo dokuczliwe dla Państwa i powoduje zapowietrzenie sieci, a związku z tym konieczność jej późniejszego płukania, czyli znowu zwiększonego zużycia wody.

Zapobiec temu można na dwa sposoby:

  1. zmniejszając zużycie wody z sieci i korzystając z własnych ujęć (oczywiście dotyczy to tych Odbiorców, którzy je posiadają i tylko zgodnie z warunkami technicznymi, czyli przy całkowitym rozdziale od instalacji połączonej z gminną siecią wodociągową);
  2. oraz rozkładając zużycie wody w czasie (nie zostawiać podlewania ogródków i napełniania basenów na sobotę, bo jest to zawsze najbardziej obciążony dzień).

W weekend pojawiają się na letnicy, stali mieszkańcy innych miast posiadający na terenie Gminy Koszęcin działki rekreacyjne. Rozumiemy, że oni mają ograniczone pole manewru i nie pomogą nam rozładować nadmiernego zużycia w sobotę. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do stałych mieszkańców, aby w miarę możliwości podlewać ogrody i napełniać baseny w dni powszednie od poniedziałku do piątku, a nawet czwartku. Wtedy w sobotę będzie pobierana mniejsza ilość wody i żaden Odbiorca nie będzie jej pozbawiony. Całość systemu wodociągowego jest wystarczająca do zaspokojenia obecnych potrzeb mieszkańców, ale trzeba mu dać na to szansę. Jeśli pomożemy rozładować sobotni szczyt, wszyscy Odbiorcy będą mogli cieszyć się nieprzerwana dostawa wody, nawet w najgorętsze dni.

21.06.2021

BRAK WODY I SŁABE CIŚNIENIE W SADOWIU, RUSINOWICACH I PIŁCE

Informujemy,  iż dzisiejsze (sobota, 19.06) kłopoty z wodą są spowodowane jej nadmiernym poborem: ujęcie wody w Lublińcu nie jest w stanie podawać większej ilości wody.

Apelujemy o nie napełnianie basenów przydomowych w weekendy. Można to robić przez cały tydzień i uniknąć takich sytuacji jaka ma miejsce dzisiaj.

 

19.06.2021

NOWA TARYFA ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ

Informujemy, iż zgodnie z  decyzją GL.RZT.70.81.2021  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 maja 2021 r. opublikowana na stronie BIP PGW Wody Polskie w dniu 14.06.2021 r. z dniem 22 czerwca 2021 r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Koszęcin na okres  trzech lat.

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen na pierwszy rok obowiązywania taryfy. Cała taryfa jest do pobrania w załączniku.

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZANĄ WODĘ

GMINA KOSZĘCIN

OKRES

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA NETTO

CENA BRUTTO

od. 22.06.2021 r.

do 21.06.2022 r.

cena za dostarczaną wodę

4,20 zł/m3

4,54 zł/m3

stawka opłaty abonamentowej A1

(rozliczanie przez inkasenta)

11,36 zł/m-c

12,27 zł/m-c

stawka opłaty abonamentowej A2

(wysyłka poczta zwykłą)

11,07 zł/m-c

11,96 zł/m-c

stawka opłaty abonamentowej A3

(wysyłka pocztą elektroniczna)

9,36 zł/m-c

10,11 zł/m-c

stawka opłaty abonamentowej A4

(rozlicz. osobiście w biurze obsługi)

9,36 zł/m-c

10,11 zł/m-c

stawka opłaty abonamentowej A5

(rozlicz. samodzielnie za pomocą EBOK)

6,46 zł/m-c

6,98 zł/m-c

stawka opłaty abonamentowej A6

(rozlicz. podliczników-wielolokalowe)

6,53 zł/m-c

7,05 zł/m-c

 Każdy Odbiorca ma możliwość deklaracji sposobu rozliczania się za wodę oraz ścieki i obniżenia w ten sposób stawki opłaty abonamentowej.

17.06.2021

NOWA TARYFA ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Informujemy, iż zgodnie z decyzją GL.RZT.70.111.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 kwietnia 2021 r., opublikowaną na stronie internetowej BIP PGW Wody Polskie w dniu 25 maja b.r. z dniem 2 czerwca 2021 r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Koszęcin na okres trzech lat.  W nowej taryfie dokonano podziału odbiorców usług na dwie grupy:

S1 - gospodarstwa domowe

S2 – pozostali odbiorcy

Uchwałą nr 392/XXXIV/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 maja 2021 r. uchwalono dopłaty do 1 m3 ścieków DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH.

 

Poniżej podano obowiązujące ceny 1 m3 ścieków w poszczególnych okresach i dla każdej z grup.

 

Okres obowiązywania

S1

S2

Cena netto

Dopłata netto

Cena netto do zapłaty

Cena brutto do zapłaty

Cena netto do zapłaty

Cena brutto do zapłaty

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/m3

2.06.2021–1.06.2022

5,84

0,59

5,25

5,67

5,84

6,31

2.06.2022–1.06.2023

9,33

4,03

5,30

5,72

9,33

10,08

2.06.2023–1.06.2024

9,08

3,73

5,35

5,78

9,08

9,81

28.05.2021
TELEFON ALARMOWY 694-55-66-44