EKO SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska

DLA KLIENTA

Cennik, płatności, formularze do pobrania
przepisy prawne, odczyt wodomierza..
 

Stan wodomierza

Z tej strony można wysłać bezpośrednio do Działu Rozliczeń Wody odczyty wskazań użytkowanych przez Państwa wodomierzy.

W polu "Aktualny stan wodomierza" należy wpisać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami, jeżeli wystąpiły przed właściwą wartością wskazania. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.

Dane podstawowe:
Kod Klienta (z faktury)
Imię i nazwisko (*)
Adres (*)
Telefon kontaktowy (*)
E-mail (*)
Uwagi
Odczyt wodomierza:
Nr fabryczny wodomierza
Aktualny stan wodomierza w m3 (*)
Aktualny stan podlicznika w m3 (opcjonalnie)
Adres przyłącza (jeśli jest inny niż odbiorcy):
Adres:
Zaznacz pole (*)
(*) - pola obowiązkowe
TELEFON ALARMOWY 694-55-66-44