EKO SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska

DODATKOWE USŁUGI

Krok po kroku...
 

Postępowanie przygotowawcze przed budową nowego przyłącza wody

 
Krok 1 - uzyskanie zgody Wójta gminy na przyłączenie się do gminnej sieci wodociągowej (dotyczy gminy Koszęcin)

Krok 2 - wystąpienie do "EKO-SAN" z wnioskiem o wydanie warunków zapewnienia dostawy wody

Krok 3 - postępowanie zgodnie z wydanymi warunkami: przystąpienie do wykonania dokumentacji projektowej lub do wykonawstwa przyłącza


Informacje dodatkowe

  1. Wniosek można pobrać ze strony i wypełnić w domu, a następnie złożyć razem z mapką zasadniczą osobiście w biurze, aby doprecyzować szczegóły wykonania przyłącza; osoby zamieszkałe poza powiatem mogą dokonać tego za pośrednictwem poczty zwykłej lub e-mail

  2. Mapkę zasadniczą można zakupić w Starostwie Powiatowym w Lublińcu pok. 12, I piętro, koszt - ok. 31 zł za format A4

  3. Projekt budowlany przyłącza wodociągowego jest wymagany w przypadku wchodzenia na teren dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych a także na terenie kolejowym
TELEFON ALARMOWY 694-55-66-44