EKO SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska

O NAS

Zakres działalności
 

"EKO-SAN" mgr inż. Ewa Fokczyńska Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne

ul. Piłsudskiego 4
42-700 Lubliniec
NIP 575-160-23-28
REGON 151976942

Podstawową działalnością firmy "EKO-SAN" jest prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Koszęcin w powiecie lublinieckim.

Zakres tej działalności to:
  • Eksploatacja ujęć wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej
  • Zawierania z odbiorcami umów na dostawę wody
  • Rozliczanie i kasowanie należności za wodę i za ścieki
  • Wydawanie warunków zapewnienia dostawy wody dla nowych odbiorców
  • Wydawanie zaświadczeń o jakości wody dla prowadzących działalność gospodarczą
  • Wykonawstwo przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Celem firmy jest zapewnienie wszystkim odbiorcom niezakłóconej dostawy wody o wymaganej jakości i odpowiednim ciśnieniu.

"EKO-SAN" oferuje również wykonywanie kompleksowych dokumentacji projektowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji wod - kan, centralnego ogrzewania i kotłowni, a także pełnienie funkcji kierownika budowy.
TELEFON ALARMOWY 694-55-66-44