EKO SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska

DLA KLIENTA

Cennik, płatności, formularze do pobrania
przepisy prawne, odczyt wodomierza..
 

Wyciąg z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Koszęcin

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca (22.06.2021-21.06.2022) obowiązywania nowej taryfy:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena
Stawka opłaty
Jednostka miary
netto z VAT
0 1 2 3 4 5
1 W1A1 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,20
11,36
4,54
12,27
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
2 W1A2 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,20
11,07
4,54
11,96
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
3 W1A3 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,20
9,36
4,54
10,11
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
4 W1A4 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,20
9,36
4,54
10,11
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
5 W1A5 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,20
6,46
4,54
6,98
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
6 W1A6 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,20
6,53
4,54
7,05
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
7 W2A1 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
5,98
7,07
6,46
7,64
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca (22.06.2022-21.06.2023) obowiązywania nowej taryfy:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena
Stawka opłaty
Jednostka miary
netto z VAT
0 1 2 3 4 5
1 W1A1 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,22
11,81
4,56
12,75
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
2 W1A2 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,22
11,68
4,56
12,61
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
3 W1A3 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,22
9,24
4,56
9,97
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
4 W1A4 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,22
9,24
4,56
9,97
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
5 W1A5 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,22
6,31
4,56
6,82
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
6 W1A6 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,22
6,84
4,56
7,39
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
7 W2A1 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
6,02
7,41
6,50
8,00
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca (22.06.2023-21.06.2024) obowiązywania nowej taryfy:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena
Stawka opłaty
Jednostka miary
netto z VAT
0 1 2 3 4 5
1 W1A1 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,22
12,37
4,56
13,36
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
2 W1A2 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,22
12,39
4,56
13,38
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
3 W1A3 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,22
9,20
4,56
9,94
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
4 W1A4 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,22
9,20
4,56
9,94
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
5 W1A5 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,22
6,25
4,56
6,75
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
6 W1A6 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
4,22
6,95
4,56
7,51
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
7 W2A1 cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
6,11
7,64
6,60
8,25
zł/m³
zł/wodomierz/ miesiąc
TELEFON ALARMOWY 694-55-66-44