EKO SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska

JAKOŚĆ WODY

Zestawienie analiz fizyko-chemicznych
wody Gminy Koszęcin oraz Gminy Pawonków.
 
TELEFON ALARMOWY 694-55-66-44