EKO SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska

AKTUALNOŚCI

Najświeższe informacje prosto z biura
 

NAPEŁNIANIE BASENÓW PRZYDOMOWYCH

Zdarza się, że w lecie zwracają się do nas Klienci prośbą o umożliwienie napełnienia przydomowych basenów bezpośrednio z hydrantu zlokalizowanego na posesji lub w jej pobliżu.
Niestety taki wniosek spotka się z odmową realizacji. Hydrant jest urządzeniem wodociągowym, który umożliwia bezpośredni pobór wody z sieci wodociągowej do celów przeciwpożarowych (w zakresie istniejących parametrów technicznych i hydraulicznych tych urządzeń) oraz do celów technologicznych, głównie konieczności płukania sieci wodociągowej po usunięciu awarii w celu utrzymania jej czystości, jak również konieczności okresowego płukania sieci wodociągowej na tzw. końcówkach, gdzie rozbiór wody z uwagi na niewielką ilość odbiorców nie zapewnia jej wymiany, co w konsekwencji może doprowadzić do tzw. wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci.
Należy pamiętać, że każde otwarcie hydrantu powoduje spadki ciśnienia w sieci wodociągowej utrudniając, a często uniemożliwiając, jej pobór przez odbiorców, których posesje położone są powyżej hydrantu (np. centrum Koszęcina i niektóre rejony Strzebinia).
Gwałtowny wypływ wody z otwartego hydrantu powoduje dodatkowo naruszenie osadów zalegających w sieci wodociągowej (tzw. biofilmu), co znacznie wpływa na pogorszenie parametrów fizyko - chemicznych wody przesyłanej do odbiorców poprzez sieć.
Rezultatem powyższego są liczne, uzasadnione skargi innych odbiorców co do jakości wody (woda o zabarwieniu brązowym) oraz spadku ciśnienia dynamicznego w punkcie jej poboru.
Zdecydowanie przestrzegamy również przed samodzielnymi próbami uruchamiania hydrantów i poboru wody przez osoby nieupoważnione nawet gdy hydrant zlokalizowany jest na terenie prywatnym lub w jego pobliżu. Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków za bezumowny pobór wody z urządzeń wodociągowych grozi kara grzywny do 5.000,00zł (art. 28, pkt 1 cyt. Ustawy).

Okresowo pogorszona jakość wody (podwyższona zawartość żelaza - barwa oraz mętność) może wystąpić również w wyniku poboru wody do napełniania basenów bezpośrednio z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku. Zabarwienie wody zwykle spowodowane jest czynnikami takimi jak:

  • uruchomienie nieużywanej instalacji wewnętrznej do napełniania basenu oraz naruszenie zgromadzonych w niej osadów po okresie zimowym,
  • obecność innych osadów na dnie basenu,
  • stosowanie środków dezynfekcyjnych lub czyszczących,
  • utlenianie rozpuszczonych związków żelaza po kontakcie wody wodociągowej z powietrzem atmosferycznym i wytrącanie się w postaci rdzawego osadu,
  • obecność w powietrzu pyłków roślin i kwiatów itp.

Zwracamy też uwagę, by w miarę możliwości, nie napełniać basenów w upalne soboty, a dokonać tego wcześniej, w ciągu tygodnia roboczego. Sobota to dzień, w którym pobór wody przez odbiorców jest największy. Jeśli duża część odbiorców zacznie napełniać swoje baseny równocześnie, to, po pierwsze, wieczorem może to doprowadzić lokalnie do wystąpienia braku wody lub obniżenia się ciśnienia, a po drugie, może spowodować pogorszenie jakości wynikające z nagłego nadmiernego przepływu i naruszenia ww. biofilmu.

Kolejnym tematem związanym z eksploatacją przydomowych basenów kąpielowych jest chęć odpisania ilości wody służącej do jego napełnienia (tzw. bezpowrotnie zużytej) od rachunku za odprowadzane ścieki.
I tu również cytowana powyżej ustawa reguluje tą sprawę w art. 27 pkt 6, który brzmi:

„W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług”.

Oznacza to, że należy wykonać wewnętrzną instalację wodociągową wraz z dodatkowym wodomierzem, która może służyć tylko do zasilania basenu lub podlewania.
Tak wykonana instalacja da możliwość odliczenia wody pobranej do napełnienia basenu z ilości odprowadzonych ścieków.

01.07.2024

UWAGA AWARIA- AKTUALIZACJA godz. 15.00

Informujemy,  iż z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej w ulicy Lompy w Rusinowicach  jutro (sobota, 22.06.2024) wystąpi przerwa w dotawie wody dla odbiorców przy ulicy Lompy (od ks. Gołka do Nowej), Dworcowej (od ks. Gołka do 1. Maja), Piaskowa (od 1. Maja do Lublinieckiej). 

Zasięg wyłączenia jest orientacyjny.

Czas wyłączenia: od 9.00 do 14.00.

Prosimy pamiętać, że po wznowieniu dostawy woda może mieć pogorszoną jakość.

Aktualizacja godz. 11.20: niestety trzeba było zakręcić całe Rusinowice i Piłkę. 

Gdy tylko dostawa wody zostanie wznowiona poinformujemy.

Aktualizacja godz. 15.00: dostawa wody wznowiona. Początkowo może być, u niektórych odbiorców, słabsze ciśnienie. Zalecamy w dniu dzisiejszym, w Rusinowicach i Piłce, gotowanie wody przed spożyciem.

21.06.2024

UWAGA - PŁUKANIE SIECI W ŁAZACH

„EKO-SAN” Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne informuje, iż w nocy z 24 na 25 czerwca 2024 r. (z poniedziałku na wtorek)

w godzinach od 2200 do 700 z powodu prowadzenia prac technologicznych (płukań) na sieci wodociągowej Strzebiń - Łazy wystąpi przerwa w dostawie wody (duży spadek ciśnienia) dla odbiorców w miejscowości

STRZEBIŃ

(głównie w częściach miejscowości położonych na wzniesieniach terenu)

Jednocześnie informujemy, iż w dniach 25-26 czerwca 2024 r. ze względu na płukanie wodociągu w Strzebiniu i Łazach mogą wystąpić spadki ciśnienia i krótkotrwałe braki wody u niektórych odbiorców w m. Strzebiń (ul.: Kolejowa, 1 Maja, Kosmonautów, Poprzeczna, Wąska, końcówka Lublinieckiej w kier. Bukowca), jak też okresowe pogorszenie jakości wody.

Za niegodności związane z prowadzeniem powyższych prac przepraszamy.

21.06.2024

UWAGA - PRACE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W STRZEBINIU

„EKO-SAN” Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne informuje, że w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek)

w godzinach od 900 do 1500 z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości

STRZEBIŃ

na wschód od linii kolejowej (od strony Bukowca).

Za niedogodności związane z prowadzeniem powyższych prac przepraszamy.

21.06.2024
TELEFON ALARMOWY 694-55-66-44