EKO SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska

AKTUALNOŚCI

Najświeższe informacje prosto z biura
 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY KOSZĘCIN

W związku z rozpoczynającymi się wakacjami, początkiem lata i spodziewanym zwiększonym poborem wody zwracamy się do wszystkich Odbiorców z prośbą o racjonalizację zużycia.

Możliwości techniczne urządzeń wodociągowych (stacji uzdatniania wody w Bruśku oraz pompowni w Koszęcinie i Sadowiu)  zostały na etapie ich budowania dobrane na konkretne przyjęte dobowe, a przede wszystkim, godzinowe zużycie wody, oczywiście z uwzględnieniem odpowiedniego współczynnika nierównomierności. Jednak od tamtego czasu sieć wodociągowa uległa rozbudowie i zasila teraz większą ilość odbiorców.  Niektórzy mieszkańcy, którzy do tej pory korzystali z własnych ujęć wody, ze względu na brak wody w studniach również podpięli się do sieci gminnej. W wyniku tych zjawisk, obserwowane obecnie dobowe zużycia wody w najgorętszych dniach roku (przeważnie jest to jakaś sobota) przekraczają przyjęte przez projektantów pompowni parametry dwu a nawet trzykrotnie. Skutkiem tego może być chwilowy niedobór wody, jaki wystąpił 13 czerwca w sobotę wieczorem na terenie Sadowa i  Wierzbia. Wynika on z tego, że chwilowy odbiór wody przez sieć jest większy niż wydajność ujęcia czy pomp i po wyczerpaniu zapasu znajdującego się w zbiorniku, urządzenia podają mniej wody niż wypływa ze zbiornika. Efekt – spadek ciśnienia w sieci i brak wody. Trwa to zaledwie kilka godzin (18.00 – 22.00), ale jest bardzo dokuczliwe dla Państwa i powoduje zapowietrzenie sieci, a związku z tym konieczność     jej późniejszego płukania, czyli znowu zwiększonego zużycia wody.

Zapobiec temu można na dwa sposoby:

  1. zmniejszając zużycie wody z sieci i korzystając z własnych ujęć (oczywiście dotyczy to tych Odbiorców, którzy je posiadają i tylko zgodnie z warunkami technicznymi, czyli przy całkowitym rozdziale od instalacji połączonej z gminną siecią wodociągową);
  2. oraz rozkładając zużycie wody w czasie (nie zostawiać podlewania ogródków i napełniania basenów na sobotę, bo jest to zawsze najbardziej obciążony dzień).

W weekend pojawiają się na letnicy, stali mieszkańcy innych miast posiadający na terenie Gminy Koszęcin działki rekreacyjne. Rozumiemy, że oni mają ograniczone pole manewru i nie pomogą nam rozładować nadmiernego zużycia w sobotę. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do stałych mieszkańców, aby w miarę możliwości podlewać ogrody i napełniać baseny w dni powszednie,  od poniedziałku do piątku. Wtedy w sobotę będzie pobierana mniejsza ilość wody i żaden Odbiorca nie będzie jej pozbawiony. Całość systemu wodociągowego jest wystarczająca do zaspokojenia obecnych potrzeb mieszkańców, ale trzeba mu dać na to szansę. Jeśli pomożemy rozładować sobotni szczyt, wszyscy Odbiorcy będą mogli cieszyć się nieprzerwana dostawa wody, nawet w najgorętsze dni.

Dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższych zaleceń.

 

10.07.2020

TRWAJĄ PRACE REMONTOWE NA ULICY KS. GĄSKI W KOSZECINIE

W związku z planowanym przez Gminę Koszęcin remontem nawierzchni w ulicy ks. Gąski w Koszęcinie, "EKO-SAN" przystąpił do wymiany nawiertek na wszystkich przyłączach wodociągowych w tej ulicy. Istniejące nawiertki są urządzeniami starego typu i, niestety, po kilkudziesięciu latach użytkowania często są niesprawne i przeciekają. 

Z powodu tych prac na ulicy ks. Gąski i Lublinieckiej mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody.

Przewidujemy, że prace potrwają do 10 lipca b.r.

Za utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.

 

Informacja z dnia 10 lipca: remont został zakończony - wymieniono wszystkie stare nawiertki.

01.07.2020

Stwierdzenie przydatności wody w Gminie Koszęcin do spożycia przez ludzi przez PSSE w Lublińcu

11.05.2020

ZACHĘCAMY DO PODAWANIA AKTUALNYCH STANÓW WODOMIERZA

W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem nasz inkasent nie dokonuje odczytów stanów wodomierzy, a faktury wystawiane są ze średniego zużycia w biurze.

Jednakże, zaczyna się okres podlewania ogródków i ogólnie większego zużycia wody, dlatego zachęcamy, aby zweryfikować stan przyjęty przez nas i ewentualnie podać nam stan aktualny lub, nie czekając na fakturę ze średniej, podać nam stan licznika telefonicznie lub mailowo.

Pozwoli to uniknąć skumulowania się płatności w przypadku dużych rozbieżności pomiędzy faktycznym zużyciem a przyjętymi przez nas wartościami.

28.04.2020
TELEFON ALARMOWY 694-55-66-44