EKO SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska

AKTUALNOŚCI

Najświeższe informacje prosto z biura
 

ZACHĘCAMY DO PODAWANIA AKTUALNYCH STANÓW WODOMIERZA

W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem nasz inkasent nie dokonuje odczytów stanów wodomierzy, a faktury wystawiane są ze średniego zużycia w biurze.

Jednakże, zaczyna się okres podlewania ogródków i ogólnie większego zużycia wody, dlatego zachęcamy, aby zweryfikować stan przyjęty przez nas i ewentualnie podać nam stan aktualny lub, nie czekając na fakturę ze średniej, podać nam stan licznika telefonicznie lub mailowo.

Pozwoli to uniknąć skumulowania się płatności w przypadku dużych rozbieżności pomiędzy faktycznym zużyciem a przyjętymi przez nas wartościami.

28.04.2020

ODLICZANIE WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ (ODLICZNIK ŚCIEKÓW)

Uprzejmie informujemy, iż obecnie jedyną możliwością, aby nie płacić za ścieki, jeżeli nie trafiły one do systemu kanalizacji gminnej (woda bezpowrotnie zużyta na cele podlewania ogródka, napełnienia basenu itp.)  jest montaż podlicznika (wodomierza) na ogródek.

Podlicznik ten można zamontować we własnym zakresie (wodomierz musi być nowy), a następnie zgłosić nam do zaplombowania (koszt 50 zł brutto).

Za podlicznik nie płaci się abonamentu, ale co 5 lat należy go wymienić na własny koszt.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.)

Art. 27 ust.6. "W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel jest ustalona na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług."

 

28.04.2020

UWAGA, TRWAJĄ BADANIA WYDAJNOŚCI HYDRODYNAMICZNEJ HYDRANTÓW

Informujemy, iż w dniach od 22 kwietnia do 15 maja będą trwały w Koszęcinie i Strzebiniu badania wydajności hydrodynamicznej hydrantów.

Przeprowadzanie badań może spowodować krótkotrwałe spadki ciśnienia w wyżej położonych częściach Koszęcina i Strzebinia oraz lokalne i chwilowe pogorszenie się jakości wody.

Przepraszamy bardzo za niedogodności i prosimy o zgłaszanie ewentualnej potrzeby wykonania płukania sieci lub przyłącza.

Przeprowadzanie badań jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

24.04.2020

OTWIERAMY SIĘ DLA KLIENTÓW I WRACAMY DO STAŁYCH GODZIN PRACY

Informujemy, iż od poniedziałku 20 kwietnia będziemy przyjmować klientów w biurze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, klienci i obsługujący ich pracownicy, są zobowiązani nosić osłonę nosa i ust.

Powracamy też do stałych godzin pracy biura tzn. poniedziałek, wtorek, środa 7.00-16.00, czwartek i  piątek 7.00-15.00.

Zalecana forma płatności to karta płatnicza.

17.04.2020
TELEFON ALARMOWY 694-55-66-44