EKO SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska

AKTUALNOŚCI

Najświeższe informacje prosto z biura
 

NOWA TARYFA ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ

Informujemy, iż zgodnie z  decyzją GL.RZT.70.81.2021  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 maja 2021 r. opublikowana na stronie BIP PGW Wody Polskie w dniu 14.06.2021 r. z dniem 22 czerwca 2021 r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Koszęcin na okres  trzech lat.

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen na pierwszy rok obowiązywania taryfy. Cała taryfa jest do pobrania w załączniku.

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZANĄ WODĘ

GMINA KOSZĘCIN

OKRES

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA NETTO

CENA BRUTTO

od. 22.06.2021 r.

do 21.06.2022 r.

cena za dostarczaną wodę

4,20 zł/m3

4,54 zł/m3

stawka opłaty abonamentowej A1

(rozliczanie przez inkasenta)

11,36 zł/m-c

12,27 zł/m-c

stawka opłaty abonamentowej A2

(wysyłka poczta zwykłą)

11,07 zł/m-c

11,96 zł/m-c

stawka opłaty abonamentowej A3

(wysyłka pocztą elektroniczna)

9,36 zł/m-c

10,11 zł/m-c

stawka opłaty abonamentowej A4

(rozlicz. osobiście w biurze obsługi)

9,36 zł/m-c

10,11 zł/m-c

stawka opłaty abonamentowej A5

(rozlicz. samodzielnie za pomocą EBOK)

6,46 zł/m-c

6,98 zł/m-c

stawka opłaty abonamentowej A6

(rozlicz. podliczników-wielolokalowe)

6,53 zł/m-c

7,05 zł/m-c

 Każdy Odbiorca ma możliwość deklaracji sposobu rozliczania się za wodę oraz ścieki i obniżenia w ten sposób stawki opłaty abonamentowej.

17.06.2021

NOWA TARYFA ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Informujemy, iż zgodnie z decyzją GL.RZT.70.111.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 kwietnia 2021 r., opublikowaną na stronie internetowej BIP PGW Wody Polskie w dniu 25 maja b.r. z dniem 2 czerwca 2021 r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Koszęcin na okres trzech lat.  W nowej taryfie dokonano podziału odbiorców usług na dwie grupy:

S1 - gospodarstwa domowe

S2 – pozostali odbiorcy

Uchwałą nr 392/XXXIV/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 maja 2021 r. uchwalono dopłaty do 1 m3 ścieków DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH.

 

Poniżej podano obowiązujące ceny 1 m3 ścieków w poszczególnych okresach i dla każdej z grup.

 

Okres obowiązywania

S1

S2

Cena netto

Dopłata netto

Cena netto do zapłaty

Cena brutto do zapłaty

Cena netto do zapłaty

Cena brutto do zapłaty

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/m3

2.06.2021–1.06.2022

5,84

0,59

5,25

5,67

5,84

6,31

2.06.2022–1.06.2023

9,33

4,03

5,30

5,72

9,33

10,08

2.06.2023–1.06.2024

9,08

3,73

5,35

5,78

9,08

9,81

28.05.2021

AWARIA!

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, 26.05.2021 środa, w Sadowie na ulicy Polnej wystąpiła awaria wodociągu. Trwają prace nad jej usunięciem.

26.05.2021

ŻYCZENIA

01.04.2021
TELEFON ALARMOWY 694-55-66-44