EKO SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska

AKTUALNOŚCI

Najświeższe informacje prosto z biura
 

TRWAJĄ PRACE REMONTOWE NA ULICY KS. GĄSKI W KOSZECINIE

W związku z planowanym przez Gminę Koszęcin remontem nawierzchni w ulicy ks. Gąski w Koszęcinie, "EKO-SAN" przystąpił do wymiany nawiertek na wszystkich przyłączach wodociągowych w tej ulicy. Istniejące nawiertki są urządzeniami starego typu i, niestety, po kilkudziesięciu latach użytkowania często są niesprawne i przeciekają. 

Z powodu tych prac na ulicy ks. Gąski i Lublinieckiej mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody.

Przewidujemy, że prace potrwają do 10 lipca b.r.

Za utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.

 

Informacja z dnia 10 lipca: remont został zakończony - wymieniono wszystkie stare nawiertki.

01.07.2020

Stwierdzenie przydatności wody w Gminie Koszęcin do spożycia przez ludzi przez PSSE w Lublińcu

11.05.2020

ZACHĘCAMY DO PODAWANIA AKTUALNYCH STANÓW WODOMIERZA

W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem nasz inkasent nie dokonuje odczytów stanów wodomierzy, a faktury wystawiane są ze średniego zużycia w biurze.

Jednakże, zaczyna się okres podlewania ogródków i ogólnie większego zużycia wody, dlatego zachęcamy, aby zweryfikować stan przyjęty przez nas i ewentualnie podać nam stan aktualny lub, nie czekając na fakturę ze średniej, podać nam stan licznika telefonicznie lub mailowo.

Pozwoli to uniknąć skumulowania się płatności w przypadku dużych rozbieżności pomiędzy faktycznym zużyciem a przyjętymi przez nas wartościami.

28.04.2020

ODLICZANIE WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ (ODLICZNIK ŚCIEKÓW)

Uprzejmie informujemy, iż obecnie jedyną możliwością, aby nie płacić za ścieki, jeżeli nie trafiły one do systemu kanalizacji gminnej (woda bezpowrotnie zużyta na cele podlewania ogródka, napełnienia basenu itp.)  jest montaż podlicznika (wodomierza) na ogródek.

Podlicznik ten można zamontować we własnym zakresie (wodomierz musi być nowy), a następnie zgłosić nam do zaplombowania (koszt 50 zł brutto).

Za podlicznik nie płaci się abonamentu, ale co 5 lat należy go wymienić na własny koszt.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.)

Art. 27 ust.6. "W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel jest ustalona na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług."

 

28.04.2020
TELEFON ALARMOWY 694-55-66-44