EKO SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska

AKTUALNOŚCI

Najświeższe informacje prosto z biura
 
Aktualności
17.06.2021

NOWA TARYFA ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ

Informujemy, iż zgodnie z  decyzją GL.RZT.70.81.2021  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 maja 2021 r. opublikowana na stronie BIP PGW Wody Polskie w dniu 14.06.2021 r. z dniem 22 czerwca 2021 r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Koszęcin na okres  trzech lat.

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen na pierwszy rok obowiązywania taryfy. Cała taryfa jest do pobrania w załączniku.

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZANĄ WODĘ

GMINA KOSZĘCIN

OKRES

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA NETTO

CENA BRUTTO

od. 22.06.2021 r.

do 21.06.2022 r.

cena za dostarczaną wodę

4,20 zł/m3

4,54 zł/m3

stawka opłaty abonamentowej A1

(rozliczanie przez inkasenta)

11,36 zł/m-c

12,27 zł/m-c

stawka opłaty abonamentowej A2

(wysyłka poczta zwykłą)

11,07 zł/m-c

11,96 zł/m-c

stawka opłaty abonamentowej A3

(wysyłka pocztą elektroniczna)

9,36 zł/m-c

10,11 zł/m-c

stawka opłaty abonamentowej A4

(rozlicz. osobiście w biurze obsługi)

9,36 zł/m-c

10,11 zł/m-c

stawka opłaty abonamentowej A5

(rozlicz. samodzielnie za pomocą EBOK)

6,46 zł/m-c

6,98 zł/m-c

stawka opłaty abonamentowej A6

(rozlicz. podliczników-wielolokalowe)

6,53 zł/m-c

7,05 zł/m-c

 Każdy Odbiorca ma możliwość deklaracji sposobu rozliczania się za wodę oraz ścieki i obniżenia w ten sposób stawki opłaty abonamentowej.Pliki do pobrania:

1. 8e8dc5-decyzja_i_taryfa_gl.rzt.70.81.2021.pdf

TELEFON ALARMOWY 694-55-66-44