EKO SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska

AKTUALNOŚCI

Najświeższe informacje prosto z biura
 
Aktualności
28.05.2021

NOWA TARYFA ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Informujemy, iż zgodnie z decyzją GL.RZT.70.111.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 kwietnia 2021 r., opublikowaną na stronie internetowej BIP PGW Wody Polskie w dniu 25 maja b.r. z dniem 2 czerwca 2021 r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Koszęcin na okres trzech lat.  W nowej taryfie dokonano podziału odbiorców usług na dwie grupy:

S1 - gospodarstwa domowe

S2 – pozostali odbiorcy

Uchwałą nr 392/XXXIV/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 maja 2021 r. uchwalono dopłaty do 1 m3 ścieków DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH.

 

Poniżej podano obowiązujące ceny 1 m3 ścieków w poszczególnych okresach i dla każdej z grup.

 

Okres obowiązywania

S1

S2

Cena netto

Dopłata netto

Cena netto do zapłaty

Cena brutto do zapłaty

Cena netto do zapłaty

Cena brutto do zapłaty

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/m3

2.06.2021–1.06.2022

5,84

0,59

5,25

5,67

5,84

6,31

2.06.2022–1.06.2023

9,33

4,03

5,30

5,72

9,33

10,08

2.06.2023–1.06.2024

9,08

3,73

5,35

5,78

9,08

9,81TELEFON ALARMOWY 694-55-66-44