EKO SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska

JAKOŚĆ WODY

Zestawienie analiz fizyko-chemicznych
wody Gminy Koszęcin oraz Gminy Pawonków.
 

Zestawienie analiz fizyko-chemicznych wody: SUW Brusiek - woda podawana do sieci

Oznaczony parametr
Jednostka
Identyfikator metody badawczej
Wyniki badań (134260/09/2018)
Niepewność rozszerzona
Dopuszczalne wartości wskaźników
Ph - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7,6 ± 0,2 6,5 - 9,5
Mangan (Mn) µg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) 44,3 ± 4,5 ≤ 50
Żelazo (Fe) µg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) 61,1 ± 6,2 ≤ 200
Mętność NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (A) 0,25 ± 0,08 ≤ 1
Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012 ;Ap1:2015-06 (A) < 5 - ≤ 15
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) < 1 -

-

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) < 1 - -
Liczba enterokoków jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) - - -
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A) 0 - 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A) 0 - 0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C±2°C, 68±4h jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A) 7 3-13 ≤100
Badanie wykonane w dniu: 17.09.2018

Zestawienie analiz fizyko-chemicznych wody: Strzebiń, Szkoła Podstawowa ul. Lompy 9

Oznaczony parametr
Jednostka
Identyfikator metody badawczej
Wyniki badań (134260/09/2018)
Niepewność rozszerzona
Dopuszczalne wartości wskaźników
Ph - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7,6 ± 0,2 6,5 - 9,5
Mangan (Mn) µg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) 24,4 ± 2,5 ≤ 50
Żelazo (Fe) µg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) 89,2 ±9,0 ≤ 200
Mętność NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (A) 0,15 ± 0,05 ≤ 1
Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012 ;Ap1:2015-06 (A) < 5 - ≤ 15
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) < 1 -

-

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) < 1 - -
Liczba enterokoków jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) - - -
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A) 0 - 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A) 0 - 0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C±2°C, 68±4h jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A) 13 8-21 ≤100
Badanie wykonane w dniu: 17.09.2018

 

Zestawienie analiz fizyko-chemicznych wody: Bukowiec, ul. Św. Jacka, studnia

Oznaczony parametr
Jednostka
Identyfikator metody badawczej
Wyniki badań (134260/09/2018)
Niepewność rozszerzona
Dopuszczalne wartości wskaźników
Ph - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 8,0 ± 0,2 6,5 - 9,5
Mangan (Mn) µg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) 23,0 ± 2,3 ≤ 50
Żelazo (Fe) µg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) < 60 - ≤ 200
Mętność NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09(A) 0,12 ± 0,04 ≤ 1
Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012;  Ap1:2015-06 (A) < 5 - ≤ 15
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) < 1 -

-

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) < 1 - -
Liczba enterokoków jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) - - -
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A) 0 - 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A) 0 - 0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C±2°C, 68±4h jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A) 4 1-9 ≤100
Badanie wykonane w dniu: 17.09.2018

 

Zestawienie analiz fizyko-chemicznych wody: Sadów, pompownia wody

Oznaczony parametr
Jednostka
Identyfikator metody badawczej
Wyniki badań (134260/09/2018)
Niepewność rozszerzona
Dopuszczalne wartości wskaźników
Ph - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7,1 ± 0,2 6,5 - 9,5
Mangan (Mn) µg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) 14,2 ± 1,5 ≤ 50
Żelazo (Fe) µg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) <60 - ≤ 200
Mętność NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (A) 0,16 ± 0,05 ≤ 1
Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012 ;Ap1:2015-06 (A) < 5 - ≤ 15
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) < 1 -

-

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) < 1 - -
Liczba enterokoków jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) 0 - 0
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A) 0 - 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A) 0 - 0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C±2°C, 68±4h jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A) 4 1-9 ≤100
Badanie wykonane w dniu: 17.09.2018

 

TELEFON ALARMOWY 694-55-66-44