EKO SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska

DLA KLIENTA

Cennik, płatności, formularze do pobrania
przepisy prawne, odczyt wodomierza..
 

Wyciąg z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Koszęcin obowiązującej od 9.06.2020 do 8.06.2021

Grupa taryfowa W1 (gospodarstwa domowe, zakłady pracy)
Cena wody za 1m3
 3,79 zł/m3 netto (4,09 zł/m3 brutto)
Stawka opłaty abonamentowej za 1 miesiąc 10,73 zł/wod. x m-c netto (11,59 zł/wod. x m-c brutto)

 

Grupa taryfowa W2 (sprzedaż zewnętrzna dla celów zzw)
Cena wody za 1m3
5,70 zł/m3 netto (6,16 zł/m3 brutto)
Stawka opłaty abonamentowej
6,98 zł/wod. x m-c netto (7,54 zł/wod. x m-c brutto)

 

 

TELEFON ALARMOWY 694-55-66-44