EKO SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska

DLA KLIENTA

Cennik, płatności, formularze do pobrania
przepisy prawne, odczyt wodomierza..
 

Wyciąg z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Koszęcin obowiązującej od 1.01.2017 do 31.12.2017

Grupa taryfowa ZWB (gospodarstwa domowe, zakłady pracy)
Cena wody za 1m3
 3,59 zł/m3 netto (3,88 zł/m3 brutto)
Stawka opłaty abonamentowej za 1 miesiąc 7,34 zł/wod. x m-c netto (7,93 zł/wod. x m-c brutto)

 

Grupa taryfowa ZWH1 (woda pobierana z hydrantów z wodociągu Brusiek-Koszęcin-Strzebiń):
Cena wody za 1m3
2,43 zł/m3 netto (2,62 zł/m3 brutto)
Stawka opłaty abonamentowej
14,59 zł/pobór netto (15,76 zł/pobór brutto)

 

Grupa taryfowa ZWH2 (woda pobierana z hydrantów z wodociągu Sadów-Wierzbie-Rusinowice):
Cena wody za 1m3
5,62 zł/m3 netto (6,07 zł/m3 brutto)
Stawka opłaty abonamentowej
14,59 zł/pobór netto (15,76 zł/pobór brutto)
TELEFON ALARMOWY 694-55-66-44