EKO SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska

JAKOŚĆ WODY

Zestawienie analiz fizyko-chemicznych
wody Gminy Koszęcin oraz Gminy Pawonków.
 
Zestawienie analiz fizyko-chemicznych wody: Koszęcin - ujęcie wody podziemnej, pompownia Św. Trójcy
Oznaczony parametr
Jednostka
Identyfikator metody badawczej
Wyniki badań (036481/01/2017)
Niepewność rozszerzona
Dopuszczalne wartości wskaźników
Ph - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7,4 ± 0,3 6,5 - 9,5
Mangan (Mn) µg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) 32,3 ± 3,3 ≤ 50
Żelazo (Fe) µg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) 146 ± 15 ≤ 200
Mętność NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,93 ± 0,28 ≤ 1
Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012 (A) < 5 - ≤ 50
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) < 1 -

-

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) < 1 - -
Amonowy jon (NH4+) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) < 0,05 ± 0,01 ≤ 0,5
Azotany (NO3-) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) < 4,50 - ≤ 50
Azotyny (NO2-) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) < 0,03 - ≤ 0,5
Liczba enterokoków kałowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) 0 - 0
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 + AC:2009 (A) 0 - 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 + AC:2009 (A) 0 - 0
Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25 °C µS/cm PN-EN 27888:1999 (A) 253 ± 26 ≤ 2500
Badanie wykonane w dniu: 23.01.2017
Zestawienie analiz fizyko-chemicznych wody: Bukowiec, ul. Św. Jacka - kran czerpalny na sieci - studnia
Oznaczony parametr
Jednostka
Identyfikator metody badawczej
Wyniki badań (100532/10/2014)
Niepewność rozszerzona
Dopuszczalne wartości wskaźników
Ph - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7,6 ± 0,3 6,5 - 9,5
Mangan (Mn) µg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) - ± 2,1 ≤ 50
Żelazo (Fe) µg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) - - ≤ 200
Mętność NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) <0,10 ± 0,06 ≤ 1
Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012 (A) < 5 - ≤ 15
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) < 1 -

-

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) < 1 - -
Amonowy jon (NH4+) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) < 0,05 ± 0,01 ≤ 0,5
Azotany (NO3-) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) < 4,50 - ≤ 50
Azotyny (NO2-) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) < 0,03 - ≤ 0,5
Liczba enterokoków kałowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) 0 - 0
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 + AC:2009 (A) 0 - 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 + AC:2009 (A) 0 - 0
Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25 °C µS/cm PN-EN 27888:1999 (A) 583 ± 59 ≤ 2500
Badanie wykonane w dniu: 26.09.2016
Zestawienie analiz fizyko-chemicznych wody: Sadów - pompownia wody
Oznaczony parametr
Jednostka
Identyfikator metody badawczej
Wyniki badań (036483/01/2017)
Niepewność rozszerzona
Dopuszczalne wartości wskaźników
Ph - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7,9 ± 0,3 6,5 - 9,5
Mangan (Mn) µg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) - ± 1,8 ≤ 50
Żelazo (Fe) µg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) - ± 6,9 ≤ 200
Mętność NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,92 ± 0,28 ≤ 1
Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012 (A) < 5 - ≤ 15
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) < 1 -

-

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) < 1 - -
Amonowy jon (NH4+) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) < 0,05 - ≤ 0,5
Azotany (NO3-) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) < 4,50 - ≤ 50
Azotyny (NO2-) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) < 0,03 - ≤ 0,5
Liczba enterokoków kałowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) 0 - 0
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 + AC:2009 (A) 0 - 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 + AC:2009 (A) 0 - 0
Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25 °C µS/cm PN-EN 27888:1999 (A) 215 ± 22 ≤ 2500
Badanie wykonane w dniu: 23.01.2017

 

TELEFON ALARMOWY 694-55-66-44